เขาค้อทะเลภู เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเข้ามาทดแทนและลดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงความงามต่างๆ  เพราะเราเชื่อว่าความงามจะเกิดและอยู่กับเราไปได้นานก็ต่อเมื่อได้รับการดูแลและทะนุถนอมด้วยคุณค่าจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากสารเคมีที่มีอันตรายเคลือบแฝงและส่วนผสมที่ทำให้เกิดการเร่งหรือกระตุ้นอย่างผิดธรรมชาติ แม้ว่าวัตถุดิบเหล่านั้นจะเป็นที่นิยมโดยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆเนื่องจากราคาถูกและสะดวกต่อการผลิตมากกว่าก็ตาม

จุดเริ่มต้นของเขาค้อทะเลภูอยู่ที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่กว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยหมอก ภู และเนินสูงเรียงต่อกันไปสุดลูกหูลูกตาที่เราใช้เป็นห้องวิจัยธรรมชาติในการเพาะและศึกษาพืชพันธุ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับจากรุ่นสู่รุ่น นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเขาค้อทะเลภูยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเราเลือกใช้เทคโนโลยีการสกัดที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อกักเก็บและส่งต่อพลังธรรมชาติไปถึงผู้บริโภคให้ได้เต็มเปี่ยมมากที่สุด เราผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลโดย ISO และ GMP จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราปลอดภัย และคุณภาพไม่แพ้แบรนด์ชั้นนำ

OQKBE30 (Medium)
Designed by Freepik